پنجشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۲ ,29 February 2024
 
 
اعتبارات ناکافی "تحول سلامت" در بودجه ۹۹
لزوم لحاظ سهم یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده
 
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت ضمن تشریح اعتبارات لحاظ شده برای دانشگاه و حوزه سلامت در لایحه بودجه ۹۹، از سهم ۱۵ درصدی سلامت از اعتبارات ناشی از هدفمندی یارانه‌ها خبر داد.
 
به گزارش فانا، دکتر سیدکامل تقوی‌نژاد در ادامه نشست خبری امروز خود در وزارت بهداشت، با اشاره به جزئیات لایحه بودجه ۹۹ در حوزه سلامت گفت: بودجه کل کشور در سال ۹۹ که شامل مصارف بودجه کل کشور است، حدود ۱۴ درصد رشد داشته است که شامل مصارف هزینه‌ای، تملک دارایی‌های مالی، درآمد اختصاصی و مصارف شرکت‌های دولتی است. در عین حال مصارف عمومی دولت در بودجه ۹۹ بالغ ۴۸۴ هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال ۹۸، هشت درصد رشد داشته است. همچنین در اعتبارات حوزه سلامت که شامل دانشگاه‌ها، ردیف‌های متمرکز، دستگاه‌های وابسته، ارزش افزوده است و البته به جز درآمد اختصاصی، بودجه حوزه سلامت نسبت به سال ۹۸ حدود ۱۴ درصد رشد داشته است.وی افزود: سهم حوزه سلامت از مصارف عمومی دولت ۹.۶ درصد در سال ۹۹ است که این عدد در سال ۹۸، ۹.۱ درصد بوده است. اعتبارات ما از محل مصارف عمومی دولت در سال ۹۸ بالغ بر ۴۱ هزار میلیارد تومان بوده که این رقم در لایحه بودجه ۱۳۹۹ به ۴۶ هزار و ششصد میلیارد تومان افزایش یافته است. در عین حال کل اعتبار بخش سلامت با احتساب درآمدهای اختصاصی در سال ۹۸، ۷۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بود که این عدد در لایحه بودجه ۱۳۹۹ به ۸۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رسیده است. بنابراین سهم بخش سلامت از بودجه کل کشور در سال ۱۳۹۸، ۴.۴ درصد بوده که در لایحه بودجه ۱۳۹۹ به ۴.۳ درصد کاهش پیدا کرده است.

تقوی‌نژاد مجموع اعتبارات منظور شده برای حوزه سلامت را به تفکیک سرفصل‌ها اعلام کرد و گفت: از مجموع ۸۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بودجه حوزه سلامت، بالغ بر ۳۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات عمومی است. ۳۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از محل درآمدهای اختصاصی، ۵۲۰۰ میلیارد تومان از محل منابع هدفمندی یارانه‌ها برای اجرای طرح تحول سلامت است و ۳۸۹۰ میلیارد تومان مربوط به بحث اعتبارات هدفمندی یارانه‌ها است که ۱۵ درصد از اعتبارات هدفمندی یارانه‌ها به حوزه سلامت اختصاص پیدا می‌کند.

وی افزود: در عین حال در حوزه دانشگاه‌های علوم پزشکی و بخش‌های پژوهشی و آموزشی نیز بودجه‌ها به این ترتیب است. اعتبارات هزینه‌ای دانشگاه‌های علوم پزشکی بالغ بر ۱۹ هزار میلیارد تومان است که حدود ۱۵.۵ درصد نسبت به سال قبل افزایش پیدا کرده است. همچنین ردیف‌های ستادی ۴۴۶۵ میلیارد تومان اعتبار دارند که نسبت به سال گذشته ۹ درصد رشد داشته‌اند که منظور از این ردیف‌ها ردیف‌های متمرکزی است که بر اساس برنامه‌های مختلف بخش بهداشت و درمان در طول سال اختصاص پیدا می‌کند.

معاون وزیر بهداشت ادامه داد: در بخش آموزش عالی اعتبارات دانشگاه‌ها ۵۸۷۰ میلیارد تومان است که نسبت به سال قبل ۱۵.۴ درصد رشد داشته است. در عین حال ردیف‌های متمرکز بخش آموزش عالی ۱۶۷ میلیارد تومان اعتبار دارند که در این ردیف‌ها رشدی را نسبت به سال قبل نداشته‌ایم. در بخش پژوهش مراکز پژوهشی دانشگاهی اعتبارات هزینه‌ای‌شان ۲۷۸ میلیارد تومان است که حدود ۴.۱ درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است و ردیف متمرکز اعتبارات هزینه‌ای بخش پژوهش ۱۳۰ میلیارد تومان با رشد هفت درصدی نسبت به سال قبل بوده است.

وی با بیان اینکه مجموعا اعتبارات دانشگاه‌های علوم پزشکی ۵۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۸ بوده است، گفت: در لایحه بودجه ۹۹ این اعتبارات به ۶۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان با رشد ۱۰ درصدی رسیده است که با احتساب درآمدهای اختصاصی آنها است. همچنین مجموع ردیف‌های متمرکز ما در بخش هزینه‌های اختصاصی و تملک دارایی سرمایه‌ای ۱۴ هزار و ۱۰۰ میلیارد بوده که در لایحه بودجه ۹۹ به ۱۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد با رشد پنج درصدی افزایش یافته است.

لزوم اختصاص یک درصد از مالیات بر ارزش افزوده برای سلامت

تقوی نژاد همچنین گفت: نکته مهم اعتبارات در حوزه ماده ۳۷ قانون الحاق در زمینه یک درصد مالیات بر ارزش افزوده است که همانطور که می‌دانید مالیات بر ارزش افزوده در سنوات گذشته حدود هشت درصد بوده است که قانونگذار در سال ۹۳ برای بودجه ۹۴ یک درصد به مالیات بر ارزش افزوده اضافه کرده است. بنابراین در حال حاضر که مالیات بر ارزش افزوده که ۹ درصد است، یک درصدش صرفا برای حوزه سلامت قرار دارد. طبیعی است که در قوانین مختلف این سهم یک درصد در قانون ذکر شود. انتظار ما این است که در این زمینه از سوی تصمیم‌گیران تشریک مساعی شود تا عین آن یک درصد که به حوزه سلامت اختصاص یافته است، پرداخت شود.

تقوی‌نژاد  با بیان اینکه از ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده یک درصد به حوزه سلامت اختصاص پیدا می‌کند، گفت: انتظار ما این است که عین یک درصد مالیات بر ارزش افزوده به به حوزه سلامت تخصیص پیدا کند. در سال ۹۸ از ۵۳۰۰ میلیارد یک درصد ارزش افزوده حدود ۱۳۰۰ میلیارد تاکنون دریافتی داشته‌ایم.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت اظهار کرد: سال ۹۹ طبق برآوردهای کارشناسی حدود ۱۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان منابع یک درصد ارزش افزوده است که در بودجه ۹۹ پیش بینی شده، اما مابه‌ازای آن در حوزه سلامت ۷۴۰۰ میلیارد تومان پیش بینی شده و اگرچه این رقم رشد ۱۶ درصدی داشته است، اما امیدواریم تمام این اعتبار در اختیار حوزه سلامت قرار گیرد.

اعتبارات ناکافی طرح تحول و اضافه شدن دو بسته خدمتی

وی با اشاره به اعتبارات طرح تحول سلامت، گفت: ردیف اعتبارات طرح تحول سلامت که در لایحه بودجه ۵۲۰۰ میلیارد تومان پیش بینی شده ۱۱ بسته خدماتی است که در سال ۹۹، ۲ بسته جدید به بسته های طرح تحول سلامت اضافه می شود که این ۲ بسته کمک به تربیت نیروی انسانی با ۴۵۰ میلیارد تومان اعتبار و بحث یارانه دارو، شیرخشک، واکسن، کیت و کیسه خون است که ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار به خود اختصاص داده است، اما این میزان یارانه کافی نیست؛ برخی بسته های طرح تحول سلامت مانند ماندگاری پزشکان در مناطق محروم و حمایت از حضور پزشکان متخصصان مقیم با کاهش‌هایی مواجه شده است.

کاهش اعتبارات دو بسته خدمتی طرح تحول در بودجه ۹۹

تقوی نژاد ادامه داد: ماندگاری پزشکان در مناطق محروم در سال ۹۸ حدود ۱۸۸ میلیارد تومان اعتبار داشت، اما اعتبار آن در لایحه بودجه ۹۹ به ۱۰۰ میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است که امیدواریم اصلاح شود. همچنین در حمایت از حضور متخصصان مقیم ۴۸۲ میلیارد تومان اعتبار در سال ۹۸ داشتیم که در لایحه بودجه ۹۹ به ۸۰ میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است و کاهش ۸۳ درصدی را نشان می‌دهد.

وی افزود: دسترسی مردم به خدمات بهداشتی درمانی، حمایت از بیماران خاص و صعب العلاج، ماندگاری پزشکان در مناطق محروم، حضور پزشکان متخصصان مقیم  در بیمارستان‌ها، اورژانس هوایی، درمان ناباروری، کمک به تامین هزینه‌های تحمل ناپذیر درمان و توانبخشی از جمله بسته‌های طرح تحول سلامت است که اجرای آنها به بهترین نحو را دنبال می‌کنیم.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت درباره اعتبارات  هزینه‌ای و عمرانی وزارت بهداشت نیز گفت: در سال ۹۸ اعتبارات هزینه ای ۴۳۴۵ میلیارد تومان بود که به ۴۶۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است و اعتبارات مربوط به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۲۰۵۷ میلیارد تومان بود که در سال ۹۹ به ۲۸۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.

لزوم تامین اعتبار استخدام ۱۰هزار نیرو و ۲هزار هیات علمی

تقوی‌نژاد با اشاره به استخدام ۱۰ هزار نیرو و اعتبار مورد نیاز جذب آنها گفت: یکی از نیازهای وزارت بهداشت در زمینه استخدام ۱۰ هزار نیروی جدید و ۲ هزار هیئت علمی است که اعتبار استخدامی آنها باید تامین شود. همچنین برای استقرار پرونده الکترونیک سلامت باید ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شود.

منابع مورد لزوم برای دانشجویان جدید و غذای آنها

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت افزود: در عین حال علی رغم برخی مخالفت ها حدود ۴۶ هزار دانشجو در مهرماه سال ۹۸ در وزارت بهداشت مازاد بر ظرفیت پذیرش شد که به ۱۶۴۵ میلیارد تومان در سال ۹۹ نیاز دارد که در لایحه بودجه این رقم پیش بینی نشده است. همچنین تغذیه دانشجویان به هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که در سال جاری ۴۰۰ میلیارد تومان به تغذیه اختصاص پیدا کرد و از سازمان برنامه و بودجه کشور تشکر می‌کنیم که به درخواست وزارت بهداشت ۱۵۰ میلیارد تومان از هدفمندی یارانه ها به تغذیه دانشجویان و امور رفاهی اختصاص دادند.

وی با بیان اینکه در حوادث شامل سیل و زلزله ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده است، گفت: در سیل ابتدای سال بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان خسارت برای وزارت بهداشت به بار آمد که در نهایت وزارت کشور ۳۵۰ میلیارد تومان از خسارات را پذیرفت که تاکنون اختصاص نیافته است. البته وعده ۱۰۰ میلیارد تومان را به ما داده اند که امیدواریم شاهد تخصیص آن باشیم.

نیاز ۲۸۰۰ میلیارد تومانی برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع

تقوی نژاد با اشاره به اعتبارات واکسن های جدید گفت: در پروتکل های جدید واکسن حدود ۱۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم. همچنین برای اجرای پزشک خانواده و نظام ارجاع ۲۸۰۰ میلیارد تومان و طرح هر خانه یک پایگاه سلامت ۲۰۰ میلیارد اعتبار نیاز است. افزون بر این سالیانه ۱۰۰۰ میلیارد تومان برای اتباع خارجی هزینه می کنیم که این رقم در بودجه دیده نمی شود. همچنین در طب سنتی به ۱۶۰۰ میلیارد تومان و در بروز کردن تعرفه های پرستاری ۲۵۰۰ میلیارد اعتبار نیاز داریم.

نیازهای مالی سازمان بیمه سلامت

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت با اشاره به بودجه بیمه سلامت  ادامه داد: سازمان بیمه سلامت برای اجرای تعهدات خود به ۱۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد  تومان اعتبار نیاز دارد که ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد آن تامین شده است.

پروژه‌های عمرانی وزارت بهداشت

وی با اشاره به پروژه‌های عمرانی وزارت بهداشت گفت: ۱۸ پروژه بیمارستانی در قالب احداث و توسعه و تکمیل با ظرفیت ۲ هزار و ۳۴۲ تخت به بهره برداری رسیده است. همچنین ۱۱ کلینیک ویژه، ۸ بلوک زایمان با ظرفیت ۴۶ تخت، ۳۲ مرکز غربالگری سرطان با ظرفیت ۱۴۶ تخت تکمیل شد و به بهره‌برداری رسید، ۲۰ پروژه بهسازی و نوسازی تخت اورژانس با ظرفیت ۴۱۶ تخت و ۴۹۱ پروژه بهداشتی به بهره‌برداری رسیده است.

تقوی نژاد افرود: در زمینه میزان ارزیابی آسیب پذیری بیمارستان‌ها ۷۵ بیمارستان منتخب و ۱۰۰ مرکز بهداشتی ارزیابی‌ها را انجام دادند و ارزیابی کیفی در ۲۰ بیمارستان و ۵۰ مرکز بهداشتی در ذیل طرح مقاوم سازی اجرا شده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت با اشاره به پویش ۲۰.۵۰ که قرار است طی آن پروژه های بهداشتی و درمانی تا سال ۹۹ افتتاح شوند، گفت: تا پایان سال، ۶۰ پروژه بیمارستانی با ۶ هزار و ۹۶۲ تحت بیمارستانی در قالب توسعه و احداث به بهره‌برداری می‌رسانیم. همچنین ۶۲ پروژه بیمارستانی با ظرفیت ۷ هزار و ۶۲۴ تخت تا سال ۹۹ تکمیل خواهند شد و در عین حال از امروز تا پایان سال ۹۹، ۱۲۲ پروژه با ۱۴ هزار و ۷۰۰ تخت به بهره‌برداری خواهیم رساند.

وی افزود: ۳۹ پروژه کلینیک ویژه با زیربنای ۹۰ هزار و ۷۰۰ مترمربع تا اسفند سال جاری تکمیل می‌شود و ۳۴ پروژه کلینیک ویژه با زیربنای ۸۶ هزار و ۶۰۰ مترمربع تا پایان سال ۹۹ بهره‌برداری می‌شود. افزون بر این هفت پروژه بلوک زایمان با ظرفیت ۷۳ تخت تا اسفند ۹۸ به بهره‌برداری می‌رسد و ۹ پروژه بلوک زایمان با ظرفیت ۱۷۳ تخت در سال ۹۹ تکمیل می‌کنیم. همچنین ۱۷ پروژه مرکز بیماری خاص با ظرفیت ۱۱۸ تخت تا پایان اسفند ۹۷ بهره‌برداری می‌شود و ۱۱ پروژه مرکز بیماری خاص با ظرفیت ۶۰ تخت در سال ۹۹ تکمیل خواهد شد.

پروژه‌های بهداشتی و اورژانسی وزارت بهداشت

تقوی نژاد با بیان اینکه ۴۵ پروژه طرح بهسازی و توسعه بخش اورژانس با ظرفیت ۱۱۷۳ تخت تا اسفند ماه امسال به بهره برداری می‌رسد، گفت: همچنین ۵۹ پروژه بازسازی و توسعه اورژانس بیمارستانی با ظرفیت ۱۱۱۹ طرح در سال ۹۹ به بهره برداری خواهد رسید. در عین حال ۷۵۰ پروژه بهداشتی با زیربنای ۲۸۰ هزار متر مربع تا اسفند سال جاری به بهره برداری می‌رسد و مردم می‌توانند از این مراکز استفاده کنند.   ۲۳۹۸ پروژه بهداشتی هم در دست اجرا است که در سال ۱۳۹۹ به بهره‌برداری خواهد رسید. در عین حال ادامه طرح بهبود تاب‌آوری بیمارستان‌ها و مراکز درمانی موجود را هم در دست اقدام داریم و بعد از آن نیز سامانه برنامه‌ریزی و کنترل پروژه آنلاین را جهت برنامه ریزی و کنترل پروژه‌های عمرانی در دستور کار خواهیم داشت.

اعتبارات مورد لزوم پروژه ۲۰۵۰

تقوی‌نژاد با اشاره به اعتبارات پروژه‌هایی که امسال به بهره‌برداری می‌رسند، گفت: در پروژه‌هایی که طی پویش ۲۰۵۰ که از هفته دوم آذر ماه آغاز شده، افتتاح می‌کنیم و تا اردیبهشت ماه آنها را به بهره برداری می‌رسانیم، برای پروژه‌های بخش بیمارستانی ۲۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده و ۷۳۰ میلیارد تومان نیز اعتبار مورد نیازمان است و حدود ۴۰۰ میلیارد تومان نیز برای تجهیز این بیمارستان‌ها به اعتبار نیاز داریم. همچنین برای کلینیک‌های ویژه ۳۱۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده که همچنان به ۱۳۰ میلیارد تومان اعتبار دیگر نیز نیاز داریم.

وی افزود: در حوزه بلوک‌های زایمانی تا کنون ۸۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده و همچنان به ۱۱ میلیارد تومان اعتبار این طرح هم نیاز داریم. در زمینه مراکز بیماری‌های خاص تا کنون ۷۰ میلیارد تومان هزینه شده است که همچنان به ۹ میلیارد و ۷۰۰ میلیون اعتبار دیگر نیاز است. در زمینه اورژانس‌های بیمارستانی تا کنون ۳۲۶ میلیارد تومان هزینه شده و همچنان به ۱۲۰ میلیارد تومان اعتبار دیگر نیاز داریم. در عین حال در زمینه پروژه‌های بهداشتی تا کنون ۶۱۴ میلیارد تومان هزینه شده که همچنان به ۳۳۵ میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم.

نیاز ۳۲هزار میلیارد تومانی برای تکمیل بیمارستان‌های در حال احداث

تقوی‌نژاد تاکید کرد: مجموعا پروژه‌هایی که تا پایان سال جاری و طی این پویش به بهره‌برداری می‌رسند تا کنون ۴۰۰۰ میلیارد تومان هزینه ساخت‌شان بوده و همچنان ۱۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار مورد نیازشان است. همچنین حدود ۲۳۸ پروژه در بخش بیمارستانی داریم که ۴۳ هزار و ۶۰۰ تخت را در بر می‌گیرد و اعتبار مورد نیاز برای ساخت بیمارستان‌های در حال احداث ۳۲ هزار میلیارد تومان است. باید توجه کرد که با توجه به روند اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ممکن است دولت نتواند این اعتبار را تامین کند. بنابراین وزارت بهداشت برای تکمیل این طرح‌ها تدابیری اندیشیده است. به عنوان مثال هماهنگی های خوبی را با نظام بانکی داشته ایم  و وزیر بهداشت نشست موفقی را با مدیران‌عامل بانک‌ها داشت.

مجوز شورای اقتصاد برای جذب سرمایه‌گذار خارجی جهت ساخت ۳ پروژه بیمارستانی

وی افزود: بنابراین بخشی از این منابع باید از طریق سیستم بانکی تامین شود و بخشی از این پروژه‌ها از طریق جذب و جلب سرمایه تکمیل شوند. در عین حال بخشی از این پروژه‌ها که جزو برنامه‌های اولویت‌دار وزارت بهداشت است از محل مولدسازی دارایی‌های سرمایه‌ای و فروش اماکنی که استفاده کمتری دارند، انجام خواهد شد. همچنین پروژه هایی را هم با استفاده از جذب سرمایه گذار خارجی انجام می دهیم که در حال حاضر در این زمینه سه پروژه در تبریز، شیراز و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی داریم که شورای اقتصاد برای استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی در آنها مجوز صادر کرده است.

تقوی‌نژاد ادامه داد: در طرح تحول نظام سلامت نیز ۲۰۷ پروژه داریم که ۲۲۰۰ تخت را به خود اختصاص می‌دهد و حدود ۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. همچنین در این زمینه مجموعا ۳۱۱۱ پروژه بهداشتی در دست احداث داریم که ۱۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. در عین حال مجموعه آنچه در وزارت بهداشت در حال ساخت است و یک حرکت جهادی را می‌طلبد شامل ۳۷۹۹ پروژه است که با ظرفیت ۴۵ هزار تخت خواهد بود و برای تکمیل و بهره‌برداری آنها ۴۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم.

واگذاری تامین گاز طبی مراکز درمانی به بخش خصوصی

تقوی نژاد با بیان اینکه تدوین برنامه مشارکت عمومی خصوصی در دست اقدام وزارت بهداشت است، گفت: یکی از موضوعاتی که در بیمارستان ها با آن مواجهیم بحث تامین گاز طبی برای مراکز درمانی است که این موضوع را به کمک معاونت درمان به بخش خصوصی واگذار خواهیم کرد. همچنین بحث شناسایی، جذب، بهسازی و نوسازی ۱۰۰۰ باب اتاق عمل مطرح است که تاکنون ۳۸ مورد از آنها با ارزش ۱۳۰ میلیارد تومان نوسازی شده است. در عین حال ما برای مشارکت بخش خصوصی نیز برنامه هایی را داریم و تاکنون در این حوزه ۵۶ میلیارد تومان جذب سرمایه شده است. همچنین حدود ۱۰۰۰ دستگاه بلادگاز به صورت مشارکتی برای مراکز بهداشتی درمانی خریداری شده و ۲۰۰ تخت دیالیز به ارزش ۴۰ میلیارد تومان تجهیز و راه اندازی شده است.

وی ادامه داد: در عین حال موضوع مهم در کشور بحث برون سپاری فعالیت‌ها و کاهش تصدی‌گری وزارت بهداشت است و بر این اساس تاکنون ۱۹۳ دفتر خدمات سلامت با ارزش صرفه جویی ۲۳ میلیارد تومان واگذار شده است. در حال حاضر حدود پنج مرکز جامع سرطان تیپ ۳ و ۸ مرکز جامع سرطان تیپ ۲ را با قرارداد مشارکتی به ارزش ۴۵۰ میلیارد تومان انجام داده‌ایم. همچنین فراخوان و شناسایی سرمایه گذاران برای مشارکت در ساخت چهار بیمارستان نیمه تمام به ارزش ۱۹۰۰ میلیارد تومان انجام داده‌ایم و چهار بیمارستان شهدای تجریش تهران، بیمارستان تنکابن مازندران، بیمارستان اکباتان همدان و فردیس البرز را به میزان ۱۹۰۰ میلیارد تومان فراخوان کرده‌ایم که به بخش خصوصی واگذار می شود. همچنین بهسازی و نوسازی اتاق‌های عمل با ارزش هزار و ۴۴۰ میلیارد تومان و جذب سرمایه‌گذار برای تامین نیازها به میزان ۱۸۰ میلیارد تومان نیز در دست اقدام است. بحث توسعه دفاتر نیز مطرح شده که پیش بینی ما این است تا بتوانیم ۴۵۰ دفتر را واگذار کنیم که می‌تواند ۱۰۰۰ میلیارد تومان صرفه‌جویی به دنبال داشته باشد.
 
کد مطلب : ۲۳۸۰۵
دوشنبه ۲ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۱۲
۰
 
مرجع : خبرگزاری ايسنا
 

ارسال
 
گروه های خبری :